Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Od příjezdu po odjezd

Jak vypadá bezpečnostní obchůzka, kterou si objednáváte?

KAŽDÝ KROK ZAZNAMENÁN

Detailní pohled na naše postupy

Věříme v transparentnost a důkladnost našich služeb.

Prozkoumejte, jak přesně probíhá naše bezpečnostní obchůzka krok za krokem. Jakmile bezpečnostní pracovník dorazí na váš objekt, začíná cesta, která zahrnuje nejen monitorování a kontrolu, ale také interakci a rychlou odezvu na veškeré incidenty a vaše pokyny.

Každý krok obchůzky je pečlivě zaznamenán, abychom vám poskytli jasný a transparentní přehled o tom, co se na vašem objektu děje.

Díky našemu přístupu můžete mít jistotu, že vaše investice do bezpečnosti je v těch nejlepších rukou.

- 00:05

Příjezd bezpečnostního pracovníka k objektu

Jakmile bezpečnostní pracovník zastaví své služební vozidlo před vaším objektem, strhneme vám z kreditu předem domluvenou cenu.

V tento moment obdržíte notifikaci o zahájení obchůzky.

- 00:05

00:00

Naskenování prvního obchůzkového bodu

Ihned po příjezdu k objektu začne strážník postupně skenovat obchůzkové body. S naskenováním prvního bodu začíná běžet odpočet do konce obchůzky, která může trvat maximálně 30 minut.

00:00

00:05

Plnění vámi nastavených úkolů

U každého obchůzkového bodu můžete nastavit až 2 samostatné úkoly. Můžete například strážníka instruovat, aby zkontroloval uzavření oken, vyfotil stav vodoměru, zhasnul světla nebo třeba zapnul připravenou myčku nádobí.

00:05

00:10

Nejen bezpečnostní kontrola

Strážník během obchůzky po objektu prochází podle předem nastavené trasy, kterou vymezují obchůzkové body. Po cestě si všímá nejen bezpečnostních rizik, ale i různého poškození, nefunkčních zařízení nebo znečištění.

Každé takovéto zjištění strážník podrobně zapíše do on-line zákaznického portálu a přiloží k němu fotografie nebo videa.

00:10

00:20

Interaktivní obchůzka objektem

Jelikož o zápisech dostáváte průběžně notifikace, můžete ihned reagovat a strážník vaše reakce okamžitě uvidí.

Můžete ho tedy například poprosit, aby se vrátil k nefunkčnímu světlu a vyfotil vám skříň s jističi, abyste svému údržbáři mohli detailně popsat závadu.

00:20

00:25

Zásahy v případě bezpečnostních incidentů

Všichni naši strážní jsou perfektně vycvičení, kvalitně zaplaceni a pravidelně je podrobujeme výcvikům i testům. Proto můžeme s klidným svědomím říci, že pokud narazíme na bezpečnostní incident, jsme schopni ho ve většině případů ihned vyřešit.

00:25

00:31

Uzavření obchůzky a odjezd od objektu

Jakmile strážník dokončí obchůzku, splní všechny vaše úkoly a zapíše vše, co během patroly zjistil, objednanou obchůzku uzavírá a odjíždí k jinému zákazníkovi.

Zpětně si všechny obchůzky můžete kdykoliv zkontrolovat na našem zákaznickém on-line portále, kde také přehledně vidíte veškeré statistiky týkající se objednaných služeb.

00:31